Gói Data Viettel

Viettel cung cấp nhiều gói cước data khác nhau, phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng. Dưới đây là một số gói cước data phổ biến nhất của Viettel